Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 185 common:people_all_forms

Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

Date: 29 січня 2018 о 13:22, Refreshed 29 січня 2018 о 13:29

 Українська мова

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою

Уміння: використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву;

володіти всіма видами мовленнєвої діяльності;

усно й письмово тлумачити поняття, факти;

висловлювати думки, почуття, погляди; оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування;

реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ (у школі, громадських місцях, удома, на дозвіллі);

здійснювати адекватний змістові й умовам спілкування добір мовно-виражальних засобів; володіти засобами української мови — її стилями, типами, жанрами;

правильно вимовляти й писати слова, творити їх граматичні форми;

конструювати речення й тексти; дотримувати норм етикету під час спілкування.

Ставлення: поцінування української мови як державної;

усвідомлення її як державотворчого чинника та чинника національної ідентичності;

свідоме послуговування українською мовою в усіх царинах життя;

захоплення красою, естетичною довершеністю, багатством виражальних засобів української мови; сприйняття спілкування як цінності;

усвідомлення значення ефективного спілкування;

ціннісне ставлення до співрозмовників;

у виборі рішень керування системою цінностей, схвалених суспільством.

Навчальні ресурси: текстоцентризм, діалог, дискусія, проект щодо ролі державної рідної мови.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: виявляти в текстах запозичення з інших мов; пояснювати лексичне значення, правопис та особливості вживання слів іншомовного походження;

обговорювати прочитані або прослухані мовою оригіналу та в перекладі українською фольклорні та літературні твори.

Ставлення: розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу та збагачення власного культурного досвіду;

розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов; готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур.

Навчальні ресурси: перекладні словники, тексти українськомовних перекладів літературних творів та оригінали.

3

Математична компетентність

Уміння:оперувати абстрактними поняттями;

виокремлювати головну й другорядну інформацію; установлювати причинно-наслідкові зв’язки;

чітко формулювати визначення та будувати гіпотези;

формулювати тезу й добирати аргументи; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю, діаграму);

доцільно й правильно використовувати в мовленні числівники.

Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно, послідовно; бережливе ставлення до часу.

Навчальні ресурси:тексти, що містятьроздум; текст виступу, у якому наявна гіпотеза та її обґрунтування; тексти, у яких наявні таблиці, схеми, діаграми тощо.

4

Компетентності

в природничих науках

і технологіях

Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію про довкілля, використовувати різні види читання для здобуття нових знань;

критично оцінювати відображені в наукових, художніх і публіцистичних текстах результати людської діяльності в природному середовищі;

змістовно, логічно, послідовно, точно описувати процес власної діяльності; спостерігати, аналізувати, проводити мовні експерименти;

словесно оформлювати результати досліджень; визначати роль природи в житті людини; використовувати сучасні технології.

Ставлення: сприйняття природи як цінності;

готовність захищати довкілля, зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутніх поколінь;

готовність до опанування новітніх технологій.

Навчальні ресурси:науково-пізнавальні й навчальні тексти природничого та технологічного змісту; аналіз текстів (фрагментів) природничо-екологічного змісту, опис експерименту, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів.

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: діяти за алгоритмом, зокрема здійснювати пошукову діяльність  та аналіз мовних явищ; створювати інструкцію та діяти за інструкцією; складати план тексту;

впевнено й водночас критично застосовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією з навчальною метою та в приватному спілкуванні;

грамотно й безпечно комунікувати в інформаційному просторі;

розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти їм;розвивати медійну грамотність;

переводити навчальну інформацію в інший формат.

Ставлення: задоволення пізнавального інтересу;

прагнення до гармонійного спілкування у віртуальному інформаційному просторі, критичне сприйняття інформації, поданої в ЗМІ; прагнення додержувати правил роботи з інформацією (дотримання авторського права тощо).

Навчальні ресурси:дописи в соціальних мережах і коментарі до них;інструментальні тексти (алгоритми дій, інструкції тощо);

план тексту;

медійні тексти.

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення; планувати й організовувати власну навчальну діяльність; читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, вибіркове, вивчальне та ін.); постійно поповнювати власний словниковий запас;

користуватися різними джерелами довідкової інформації (словниками, енциклопедіями, онлайн-ресурсами); здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію;

застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети та ситуації спілкування.

Ставлення:сприйняття освіти, навчальних досягнень, зокрема у вивченні мови, як цінностей, готовність удосконалювати знання мови і власне мовлення впродовж життя, розвивати мовне чуття;

розуміння ролі читання для власного розвитку;

усвідомлення потреби вчитися з метою самовдосконалення й самореалізації.

Навчальні ресурси:довідкова література, зокрема пошукові системи; електронні мережеві бібліотеки; інструкції з ефективного самонавчання.

7

Соціальні та громадянські компетентності

Уміння: аргументовано і грамотно висловлювати власну громадянську позицію в суспільно-політичних питаннях; співпрацювати з іншими на результат, запобігати конфліктам і розв’язувати їх, досягати розумних компромісів.

Ставлення:сприйняття людської гідності як найвищої цінності;

повага до законів України, зокрема до норм українського мовного законодавства;

повага до правових норм;

усвідомлення необхідності конструктивної участі у громадському житті.

Навчальні ресурси:тексти соціально-політичного змісту;

інтерактивні технології навчання.

8

Підприємливість

Уміння:презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, використовуючи доцільні виражальні мовні засоби;

використовувати ефективні комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій;

самоорганізовуватися; оцінювати економічні ініціативи та економічну діяльність.

Ставлення:готовність брати на себе відповідальність; розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.

Навчальні ресурси:тексти, які містять моделі ініціативності;

ділові папери (план роботи, звіт, резюме, заява тощо), самопрезентація, зразки реклами.

9

Загальнокультурна грамотність

Уміння:використовувати українську мову для духовного й культурного самовиявлення;

дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету;використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;

створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття та використовуючи художні засоби;

добирати літературу для читання з метою одержання насолоди та користі від прочитаного.

Ставлення: сприйняття літературного твору як засобу збагачення особистого емоційно-чуттєвого досвіду, отримання естетичного задоволення від творів мистецтва; зацікавленість світовими культурними набутками, повага до розмаїття культурного вираження різних народів.

Навчальні ресурси: твори мистецтва; тексти, що містять описи творів мистецтва; дослідницькі проекти.

10

Екологічна грамотність

і здорове життя

Уміння:дотримуватися здорового способу життя; враховувати вплив слова на психічне здоров’я людини; відповідально використовувати мовні виражальні засоби;

застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя;

виявляти толерантність до різних поглядів, співчувати;

конструктивно спілкуватися в різних соціальних середовищах, досягнення соціальної захищеності, сімейного щастя тощо;

бережливо ставитися до природи.

Ставлення: сприймання здоров’я як загальнолюдської цінності; бажання дотримуватися здорового способу життя; усвідомлення значення навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; готовність зберігати природні ресурси.

Навчальні ресурси:тексти, які сприяють гармонізації психоемоційного стану;

художні твори, які містять моделі досягнення соціальної захищеності, кар’єрного зростання.

Історія

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною, в разі відмінності) мовами

Уміння: доступно і переконливо висловлювати думки, використовувати виражальні можливості мови для опису подій минулого і сучасності, реагувати мовними засобами на соціальні й культурні явища;

розпізнавати мовні засоби впливу, розрізняти техніки переконування та маніпуляції;

вести аргументовану дискусію на відповідну тематику;

читати і розуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою писемні джерела, авторські публікації на історичні й соціально-політичні теми;

творити українською мовою (усно і письмово) тексти історичного та соціального змісту.

Ставлення: повага до української як державної рідної (у разі відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, розуміння цінності кожної мови;

критичне сприймання інформації історичного та суспільно-політичного характеру;

толерантне ставлення до альтернативних висловлювань інших людей.

Навчальні ресурси: доповідь, виступ, дискусія.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: читати і розуміти науково-популярні публікації та художні твори історичного змісту іноземною мовою; знаходити потрібну інформацію про світ іноземними мовами;

створювати іноземною мовою інформацію про минуле й сучасні суспільні (зокрема культурні) процеси в Україні; спілкуватися з однолітками, які представляють різні країни, для взаємообміну знаннями з історії.

Ставлення: інтерес до історії культурного, економічного й суспільно-політичного життя країн регіону, Європи і світу.

Навчальні ресурси: іншомовні науково-популярні публікації, адаптовані художні твори іноземною мовою.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати цифровими даними, математичними поняттями для пізнання і пояснення минулого й сучасних суспільних подій, явищ і процесів; перетворювати джерельну інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо);

будувати логічні ланцюжки подій, вчинків;

використовувати статистичні матеріали у вивченні історії.

Ставлення: прагнення обирати раціональні способи пояснення подій минулого, причин і можливих шляхів розв’язання сучасних соціальних, політичних, економічних проблем.

Навчальні ресурси: джерела із статистичними даними у формі діаграм, таблиць, графіків тощо.

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного середовища на життя людини в окремі історичні періоди; розкривати зміст і значення господарських, промислових, наукових і науково-технічних революцій, вплив на суспільне життя технологій, технічних винаходів і наукових теорій.

Ставлення: сталий інтерес до науково-технічного прогресу та здобутків природничих наук;

визнання цінності природних ресурсів для сьогодення та майбутніх поколінь, готовність раціонально їх використовувати в повсякденному житті; сміливо реагувати на ризики екологічних загроз, долучаючись до громадських акцій на захист природи.

Навчальні ресурси: матеріали про розвиток природничих наук у різні історичні періоди.

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку потрібної історичної та соціальної інформації, її нагромадження, перевірки і впорядкування;

 створювати вербальні й візуальні (графіки, діаграми, фільми) тексти, мультимедійні презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції інформацією соціального та історичного змісту під час аналізу повідомлень електронних медіа; виявляти джерела й авторів інформації, робити коректні посилання.

Ставлення: дотримання визначених норм поведінки і моральних правил у роботі з соціальною інформацією, зокрема дотримання авторського права.

Навчальні ресурси: публікації на історичну, соціально-політичну тематику, електронні інформаційні ресурси, цифрові бібліотеки.

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати власні навчальні цілі в соціальній сфері й галузі знань про минуле; аналізувати процес власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті інформації; знаходити й опрацьовувати джерела соціальної та історичної інформації; критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й досвід.

Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти в минулому і тепер, відкритість до сталого самонавчання, бажання ділитися знаннями з іншими.

Навчальні ресурси: матеріали, в яких відображено алгоритми опрацювання інформації соціального та історичного змісту.

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: використовувати досвід пізнання історії для вибору дійових життєвих стратегій; виявляти можливості й загрози для майбутньої професійної та підприємницької діяльності, аналізуючи світовий досвід та уроки минулого;

працювати для загального добра громади;

генерувати нові ідеї, оцінювати переваги і ризики, вести перемовини, працювати самостійно і в групі;

планувати, організовувати, реалізовувати індивідуальні чи командні проекти (зокрема дослідницько-пошукового характеру), представляти їх результати.

Ставлення: готовність використовувати досвід історії для самопізнання й досягнення добробуту;

усвідомлення важливості дотримання етичних норм підприємницької діяльності та потреби розвитку соціально відповідального бізнесу;

зважений підхід до ухвалення рішень, що несуть ризики, ґрунтований на досвіді минулого і сучасного соціального життя.

Навчальні ресурси: біографії історичних постатей, відомих підприємців-меценатів, які розвивали українську культуру.

8

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння: критично аналізувати джерела масової інформації для протистояння деструктивним і маніпулятивним технікам впливу;

знаходити переконливі історичні приклади вирішення конфліктів;

 працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю, використовуючи власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід;

бути активним і відповідальним членом громадянського суспільства, що знає права людини і вміє їх захищати; ухвалювати зважені рішення, спрямовані на розвиток місцевої громади і суспільства, використовуючи знання з історії та інших соціальних дисциплін;

 ефективно співпрацювати з іншими, ініціювати та реалізовувати проекти екологічного, соціального характеру.

Ставлення:ідентифікування себе як особистості й громадянина України;

 усвідомлення цінності людини (її життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки); співпереживання за долю рідних і близьких, інших осіб, що потребують допомоги і підтримки;

 пошанування досвіду й цінностей власного й інших народів, держав, релігій і культур; толерантне сприйняття і ставлення до життєвої позиції іншого;

волонтерство, підтримка громадських проектів та ініціатив.

Навчальні ресурси: Конституція України, міжнародні правові акти, біографії історичних постатей, сучасна публіцистика.

9

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння: образно мислити та уявляти;

інтерпретувати твори мистецтва; розвивати власну національно-культурну ідентичність у сучасному багатокультурному світі;

окреслювати основні тенденції розвитку культури в минулому та сьогоденні;

 використовувати мистецькі артефакти для пізнання минулого, осмислювати твори мистецтва в історичному контексті;

 зіставляти досягнення української культури з іншими культурами;

виявляти вплив культури на особу та розвиток цивілізації.

Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної національної культури, повага до культур інших народів; відповідальна поведінка та піклування про пам’ятки української і світової культури;

відкритість до міжкультурного діалогу.

Навчальні ресурси: твори мистецтва, творчі проекти, інтерактивні заняття в музеях, галереях тощо.

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: змінювати навколишній світ засобами сучасних технологій без шкоди для середовища;

 уміння надавати допомогу собі й тим, хто її потребує; ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи наслідки для здоров’я, добробуту і безпеки людини;

регулярно практикувати фізичну діяльність, демонструвати рухові вміння й навички з фізичної культури та використовувати їх у різних життєвих ситуаціях.

Ставлення: відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей;

 дотримання морально-етичних і правових норм, правил екологічної поведінки в довкіллі;

ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти, усвідомлення важливості бережливого природокористування, відповідальність за власну діяльність у природі;

усвідомлення значення здоров’я для самовираження та соціальної взаємодії.

Навчальні ресурси: соціальні / екологічні проекти;

 моделювання соціальних ситуацій, зокрема впливу природного та техногенного середовища на здоров’я і безпеку людини;

мультимедійні презентації до проектів щодо добробуту, здоров’я і безпеки;

інформація про історію спортивного руху в Україні.

Математика

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною

 (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему;

 міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою;

доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: спілкуватися іноземною мовою з використанням числівників, математичних понять і найуживаніших термінів; ставити запитання, формулювати проблему; зіставляти математичний термін чи буквене позначення з його походженням з іноземної мови, правильно використовувати математичні терміни в повсякденному житті.

Ставлення: усвідомлення важливості вивчення іноземних мов для розуміння математичних термінів та позначень, пошуку інформації в іншомовних джерелах.

Навчальні ресурси: тексти іноземною мовою з використанням статистичних даних, математичних термінів

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині та в просторі; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту;

 будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших дисциплін.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв’язати засобами математики;

 будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і процесів.

Ставлення: усвідомлення важливості математики як універсальної мови науки, техніки та технологій.

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі;

використовувати різні знакові системи;

знаходити інформацію та оцінювати її достовірність;

доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання;

усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь;

зацікавленість у пізнанні світу;

розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогрозувати, ухвалювати оптимальні рішення;

 використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення;

аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати;

використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: задачі підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;

 аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;

аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет, користуючись математичними методами;

рієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись, зокрема, і на математичні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження;

відповідальність за спільну справу;

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: задачі соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення перспективи, створення об’ємно-просторових композицій;

 унаочнювати математичні моделі, зображати фігури, графіки, рисунки, схеми, діаграми.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики та культури на прикладах з архітектури, живопису, музики та ін.; розуміння важливості внеску математиків у загальносвітову культуру.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі статистичних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень;

розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку математики та екології на основі статистичних даних;

 ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти, задачі соціально-економічного, екологічного змісту;

задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Фізика

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною

(і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння:сприймати пояснення вчителя, розуміти інформацію з підручників, посібників й інших текстових та медійних джерел державною/рідною мовою;

усно й письмово тлумачити фізичні поняття, факти, явища, закони, теорії;

представляти текстову інформацію в іншому вигляді;

описувати (усно чи письмово) етапи проведення фізичного експерименту, використовуючи арсенал мовних засобів (терміни, поняття тощо);

складати план виступу, будувати відповідь, готувати реферат, повідомлення;

обговорювати проблеми природничого змісту, брати участь у дискусії.

Ставлення:усвідомлення потреби вільного володіння державною мовою для грамотного висловлювання власної думки, особистісного розвитку, здійснення навчальної та професійної діяльності;

розуміння значущості внеску учених-фізиків, зокрема українських, у розвиток світової науки;

прагнення до самовдосконалення, збагачення, поповнення та систематичного вживання української природничо-наукової термінологічної лексики.

Навчальні ресурси:навчальні, науково-популярні, художні тексти та медійні матеріали, твори мистецтва, що містять описи фізичних явищ; дослідницькі проекти міжпредметного змісту

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:використовувати іншомовні навчальні та науково-популярні джерела для отримання інформації фізичного й технічного змісту, самоосвіти та саморозвитку;

розуміти фізичні поняття та найуживаніші терміни іноземною мовою, використовувати їх в усних чи письмових текстах;

описувати природничі проблеми іноземною мовою;

спілкуватися на тематичних міжнародних форумах та у соціальних мережах із співрозмовниками з інших країн.

Ставлення:зацікавленість інформацією фізичного й технічного змісту іноземною мовою;

розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення долучитися до їх вирішення, зокрема й за посередництвом іноземної мови

Навчальні ресурси:довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з Вікіпедії іноземними мовами, іноземні підручники і посібники

3

Математична компетентність

Уміння:застосовувати математичні методи для опису, дослідження фізичних явищ і процесів, розв’язування фізичних задач, опрацювання та оцінювання результатів експерименту;

розуміти й використовувати математичні методи для аналізу та опису фізичних моделей реальних явищ і процесів.

Ставлення:усвідомлення важливості математичного апарату для опису та розв’язання фізичних проблем і задач.

Навчальні ресурси:завдання на виконання розрахунків, алгебраїчних перетворень, побудову графіків, малюнків, аналіз і представлення результатів експериментів та лабораторних робіт, обробка статистичної інформації, інформації наведеної в графічній, табличній й аналітичній формах

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:пояснювати природні явища і технологічні процеси;

використовувати знання з фізики для вирішення завдань, пов’язаних із реальними об’єктами природи і техніки;

за допомогою фізичних методів самостійно чи в групі досліджувати природу.

Ставлення:відповідальність за ощадне використання природних ресурсів;

готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля;

оцінка значення фізики та технологій для формування цілісної наукової картини світу, сталого розвитку.

Навчальні ресурси:навчальні проекти, конструкторські завдання, фізичні задачі, ситуативні вправи щодо дослідження стану довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо, відвідування музеїв науки й техніки

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:визначати можливі джерела інформації, відбирати необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати, перекодовувати інформацію;

використовувати сучасні пристрої для отримання, опрацювання, збереження, передачі та представлення інформації;

використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для вивчення фізичних явищ, для обробки результатів експериментів, моделювання фізичних явищ і процесів;

дотримуватися правил безпеки в мережах та мережевого етикету.

Ставлення:ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією, сучасною цифровою технікою;

дотримання авторського права, етично-моральних принципів поводження з інформацією.

Навчальні ресурси:освітні цифрові ресурси, навчальні посібники

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя;

планувати, організовувати, здійснювати, аналізувати та коригувати власну навчально-пізнавальну діяльність;

застосовувати набуті знання для оволодіння новими, для їх систематизації та узагальнення.

Ставлення:ціннісні орієнтири у володінні навчально-пізнавальними навичками, допитливість і спостережливість, готовність до інновацій;

позитивне емоційне сприйняття власного розвитку, отримання задоволення від інтелектуальної діяльності.

Навчальні ресурси:дидактичні засоби

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними й енергетичними ресурсами;

прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;

оцінювати можливість застосування набутих знань з фізики в майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення повсякденних проблем;

оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаною з фізикою чи технікою;

економно й ефективно використовувати сучасну техніку, матеріальні ресурси;

ефективно організовувати власну діяльність.

Ставлення:ціннісне ставлення до фізичних знань, результатів власної праці та праці інших людей;

усвідомлення необхідності виваженого підходу до вибору професії, оцінка власних здібностей;

ініціативність, працьовитість, відповідальність як запорука результативності власної діяльності;

прагнення досягти певного соціального статусу, зробити внесок до економічного процвітання держави.

Навчальні ресурси:приклади успішних бізнес-проектів у галузі новітніх технологій (мікроелектроніка, нанотехнології, космічна техніка, електромобілі тощо), навчальні екскурсії на високотехнологічні підприємства, зустрічі з успішними підприємцями

8

Соціальна й громадянська компетентності

Уміння:займати активну та відповідальну громадянську позицію в учнівському колективі, самоврядуванні школи, серед мешканців селища, мікрорайону тощо;

активно працювати в групах, розподіляти ролі, оцінювати вклад власний та інших, приймати виважені рішення, які сприятимуть розв’язанню досліджуваної проблеми чи завдання, важливих для даного освітнього середовища, учнівського колективу;

ефективно співпрацювати в команді над реалізацією навчальних дослідницьких проектів у галузі «Природознавство», залучаючи родину та іншу спільноту;

визначати особистісні якості відомих учених-фізиків, що свідчать про їхню громадянську позицію, моральні якості.

Ставлення:усвідомлення себе громадянином України;

громадянська відповідальність за стан розвитку місцевої громади, країни;

толерантне ставлення до точки зору іншої особи;

оцінювання внеску українських та іноземних учених-фізиків і винахідників у суспільний розвиток;

розуміння відповідальності за використання досягнень фізики для безпеки суспільства.

Навчальні ресурси:робота в групах, проекти та інші види навчальної діяльності

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння:використовувати знання з фізики під час реалізації власних творчих ідей;

виявляти фізичні явища та процеси у творах мистецтва.

Ставлення:усвідомлення причетності до національної й світової культури через вивчення природничих наук і мистецтва;

розуміння гармонійної взаємодії людини і природи.

Навчальні ресурси:твори мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру;

визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, життєдіяльності людини на довкілля;

аналізувати проблеми довкілля, визначати способи їх вирішення, брати участь у практичній реалізації цих проектів;

оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини й безпеки довкілля.

Ставлення:готовність брати участь у природоохоронних заходах;

самооцінка та оцінка поведінки інших стосовно можливих ризиків для здоров’я;

ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки;

усвідомлення важливості ощадного природокористування, потенціалу фізичної науки щодо збереження довкілля.

Навчальні ресурси:навчальні проекти здоров’язбережувального та екологічного спрямування

Хімія

Ключова компетентність

Предметний зміст ключової компетентності і навчальні ресурси для її формування

1

Спілкування державною

(і рідною у разі відмінності) мовою

Уміння:використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру;

формулювати відповідь на поставлене запитання;

аргументовано описувати хід і умови проведення хімічного експерименту;

обговорювати результати дослідження і робити висновки;

брати участь в обговоренні питань хімічного змісту, чітко, зрозуміло й образно висловлювати свою думку;

складати усне і письмове повідомлення на хімічну тему, виголошувати його.

Ставлення:цінувати наукову українську мову;

критично ставитись до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

популяризувати хімічні знання.

Навчальні ресурси:підручники і посібники, науково-популярна і художня література, електронні освітні ресурси;

навчальні проекти та презентування їхніх результатів.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:читати й розуміти іншомовні навчальні й науково-популярні тексти хімічного змісту;

створювати тексти повідомлень із використанням іншомовних джерел;

читати іноземною мовою і тлумачити хімічну номенклатуру;

пояснювати хімічну термінологію іншомовного походження.

Ставлення:цікавитись і оцінювати інформацію хімічного змісту іноземною мовою;

обговорювати деякі питання хімічного змісту із зацікавленими носіями іноземних мов.

Навчальні ресурси:медійні і друковані джерела іноземною мовою.

2

Математична компетентність

Уміння:застосовувати математичні методи для розв‘язування завдань хімічного характеру;

використовувати логічне мислення, зокрема, для розв’язування розрахункових і експериментальних задач, просторову уяву для складання структурних формул і моделей речовин;

будувати і тлумачити графіки, схеми, діаграми, складати моделі хімічних сполук і процесів.

Ставлення:усвідомлювати необхідність математичних знань для розв’язування наукових і хіміко-технологічних проблем.

Навчальні ресурси:навчальні завдання на виконання обчислень за хімічними формулами і рівняннями реакцій;

представлення інформації в числовій чи графічній формах за результатами хімічного експерименту та виконання навчальних проектів.

3

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:пояснювати природні явища, процеси в живих організмах і технологічні процеси на основі хімічних знань;

формулювати, обговорювати й розв’язувати проблеми природничо-наукового характеру;

проводити досліди з речовинами з урахуванням їхніх фізичних і хімічних властивостей;

виконувати експериментальні завдання і проекти, використовуючи знання з інших природничих предметів;

використовувати за призначенням сучасні прилади і матеріали;

визначати проблеми довкілля, пропонувати способи їх розв’язування;

досліджувати природні об'єкти.

Ставлення:усвідомлювати значення природничих наук для пізнання матеріального світу; наукове значення основних природничо-наукових понять, законів, теорій, внесок видатних учених у розвиток природничих наук;

оцінювати значення природничих наук і технологій для сталого розвитку суспільства;

висловлювати судження щодо природних явищ із погляду сучасної природничо-наукової картини світу.

Навчальні ресурси:навчальне обладнання і матеріали, засоби унаочнення;

міжпредметні контекстні завдання;

інформаційні й аналітичні матеріали з проблем стану довкілля, ощадного використання природних ресурсів і синтетичних матеріалів;

інформаційні матеріали про сучасні досягнення науки і техніки.

4

Інформаційно-

цифрова компетентність

Уміння:використовувати сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення, збереження і передавання;

створювати інформаційні продукти хімічного змісту.

Ставлення:критично оцінювати хімічну інформацію з різних інформаційних ресурсів;

дотримуватись авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

усвідомлювати необхідність екологічних методів та засобів утилізації цифрових пристроїв.

Навчальні ресурси:електронні освітні ресурси;

віртуальні хімічні лабораторії.

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:організовувати самоосвіту з хімії: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби;

спостерігати хімічні об'єкти та проводити хімічний експеримент;

виконувати навчальні проекти хімічного й екологічного змісту.

Ставлення:виявляти допитливість щодо хімічних знань;

прагнути самовдосконалення;

осмислювати результати самостійного вивчення хімії;

розуміти перспективу власного розвитку упродовж життя, пов'язаного із хімічними знаннями.

Навчальні ресурси:медійні джерела, дидактичні засоби навчання.

5

Ініціативність і підприємливість

Уміння:виробляти власні цінності, ставити цілі, діяти задля досягнення їх, спираючись на хімічні знання;

залучати партнерів до виконання спільних проектів з хімії;

виявляти ініціативність до роботи в команді, генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести діалог задля досягнення спільної мети під час виконання хімічного експерименту і навчальних проектів.

Ставлення:вірити в себе, у власні можливості;

виважено ставитися до вибору майбутнього напряму навчання, пов’язаного з хімією;

бути готовими до змін та інновацій.

Навчальні ресурси:література про успішних винахідників і підприємців;

зустрічі з успішними людьми;

бізнес-тренінги, екскурсії на сучасні підприємства.

6

Соціальна та громадянська

компетентності

Уміння:співпрацювати з іншими над реалізацією соціально значущих проектів, що передбачають використання хімічних знань;

працювати в групі зацікавлених людей, співпрацювати з іншими групами, залучати ширшу громадськість до розв’язування проблем збереження довкілля.

Ставлення:виявляти патріотичні почуття до України, любов до малої батьківщини;

дотримуватись загальновизнаних моральних принципів і цінностей;

бути готовими відстоювати ці принципи і цінності;

виявляти зацікавленість у демократичному облаштуванні оточення й екологічному облаштуванні довкілля;

оцінювати необхідність сталого розвитку як пріоритету міжнародного співробітництва;

шанувати розмаїття думок і поглядів;

оцінювати й шанувати внесок видатних українців, зокрема вчених-хіміків, у суспільний розвиток.

Навчальні ресурси:навчальні проекти, тренінги.

7

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:використовувати сучасні хімічні засоби і матеріали для втілення художніх ідей і виявлення власної творчості;

пояснювати взаємозв’язок мистецтва і хімії.

Ставлення:цінувати вітчизняну і світову культурну спадщину, до якої належать наука і мистецтво.

Навчальні ресурси:твори образотворчого мистецтва, музичні й літературні твори як ілюстрації до вивчення хімічних явищ;

контекстні завдання;

синхроністична таблиця.

8

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність;

використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди здобутків хімії і хімічної технології для людини і довкілля;

влаштовувати власне життєве середовище без шкоди для себе, інших людей і довкілля;

дотримуватися здорового способу життя;

безпечно поводитись із хімічними сполуками і матеріалами в побуті;

брати участь у реалізації проектів, спрямованих на поліпшення стану довкілля завдяки досягненням хімічної науки;

дотримуватися правил екологічно виваженої поведінки в довкіллі.

Ставлення:підтримувати й утілювати на практиці концепцію сталого розвитку суспільства;

розуміти важливість гармонійної взаємодії людини і природи;

відповідально й ощадно ставитися до використання природних ресурсів як джерела здоров’я і добробуту та безпеки людини і спільноти;

оцінювати екологічні ризики і бути готовим до розв‘язування проблем довкілля, використовуючи знання з хімії.

Навчальні ресурси:навчальні проекти;

якісні й кількісні задачі екологічного змісту.

Біологія

1

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння:усно й письмово тлумачити біологічні поняття, факти, явища, закони, теорії;

описувати (усно чи письмово) експеримент, послуговуючись багатим арсеналом мовних засобів — термінами, поняттями тощо;

обговорювати проблеми біологічного змісту.

Ставлення:усвідомлення значущості здобутків біологічної науки, зокрема пошанування досягнень українських учених;

прагнення до розвитку української біологічної термінологічної лексики.

Навчальні ресурси:навчальні, науково-популярні, художні тексти про природу, дослідницькі проекти в галузі біології, усні / письмові презентації їх результатів

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:використовувати іншомовні навчальні джерела для отримання інформації біологічного змісту;

описувати іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно використовувати біологічні поняття та найуживаніші терміни в усних чи письмових текстах, читати й тлумачити біологічну номенклатуру й термінологію іноземною мовою;

описувати біологічні проблеми.

Ставлення:зацікавленість інформацією біологічного змісту іноземною мовою; розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення долучитися до їх вирішення, зокрема й за посередництвом іноземної мови.

Навчальні ресурси:довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з іншомовної вікіпедії, іноземні підручники та посібники

3

Математична компетентність

Уміння:застосовувати математичні методи для розв’язання біологічних проблем, розуміти й використовувати математичні моделі природних явищ і процесів.

Ставлення:усвідомлення варіативності математичних методів у розв’язанні біологічних проблем і задач.

Навчальні ресурси:завдання на виконання розрахунків, аналіз та представлення статистичної інформації, поданої в графічній формі, наприклад щодо статево-вікової будови популяцій

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:пояснювати явища в живій природі, використовуючи наукове мислення;

самостійно чи в групі досліджувати живу природу, аналізувати й визначати проблеми довкілля;

оцінювати значення біології для сталого розвитку.

Ставлення:відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в Україні та світі;

готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля.

Навчальні ресурси:біологічні задачі, ситуативні вправи щодо вирішення проблем стану довкілля, біорізноманіття, ощадного використання природних ресурсів тощо

5.

Інформаційно-цифрова

компетентність

Уміння:використовувати сучасні цифрові технології та пристрої для спостереження за довкіллям, явищами й процесами живої природи;

створювати інформаційні продукти (мультимедійна презентація, блог тощо) природничого спрямування;

шукати, обробляти та зберігати інформацію біологічного характеру, критично оцінюючи її.

Ставлення:дотримання авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

усвідомлення необхідності екологічних методів та засобів утилізації цифрових пристроїв.

Навчальні ресурси:комп’ютерні експерименти на основі інформаційних моделей

6.

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність, зокрема самостійно чи в групі планувати й проводити спостереження та експеримент, ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя.

Ставлення:допитливість і спостережливість, готовність до інновацій.

Навчальні ресурси:Біологічна література, довідкова система програмних засобів

7.

Ініціативність і підприємливість

Уміння:генерувати ідеї й ініціативи щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного використання природних ресурсів;

прогнозувати вплив біології на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;

зменшувати ризики й використовувати можливості для створення цінностей для себе та інших;

керувати групою (надихати, переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової).

Ставлення:проактивність, відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в довкіллі, під час реалізації проектів і дослідницьких завдань.

Навчальні ресурси:біографії відомих учених — організаторів виробництв (Луї Пастер), бізнес-плани, екскурсії на новітні біотехнологічні підприємства, зустрічі з успішними підприємцями

8.

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння:працювати в команді під час виконання біологічних дослідів і проектів, оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань біологічної науки для добробуту людини і безпеки довкілля.

Ставлення:відвага відстоювати власну позицію щодо ухвалення рішень у справі збереження і охорони довкілля, готовність брати участь у природоохоронних заходах; громадянська відповідальність за стан довкілля, пошанування розмаїття думок і поглядів;

оцінювання внеску українських та іноземних учених і винахідників у суспільний розвиток; пошанування внеску кожного кожної в досягнення команди.

Навчальні ресурси:кооперативне навчання, партнерські технології, проекти

9.

Обізнаність і самовираження

у сфері культури

Уміння:використовувати природні матеріали та засоби для втілення художніх ідей, пояснювати підґрунтя мистецтва з біологічної точки зору (фізіологія зору, слуху, смаку, нюху тощо).

Ставлення:усвідомлення причетності до національної та світової культури через вивчення біології й мистецтва; розуміння гармонійної взаємодії людини й природи.

Навчальні ресурси:музичні твори для вивчення акустики й фізіології слуху, опорно-руховий апарат і балет, поезія як ілюстрація до вивчення явищ і процесів природи, твори образотворчого мистецтва і фізіологія зору, особливості вищої нервової діяльності

10.

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією екологічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи місцеву громаду та ширшу спільноту.

застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших.

Ставлення:турбота про здоров’я своє та інших людей, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти.

Навчальні ресурси:екологічні проекти, розрахункові завдання, наприклад, розрахунок економії сімейного бюджету за умови раціонального харчування

Інформатика

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною (і рідною у разі відмінності) мовою;

висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології.

Ставлення:усвідомлення комунікаційної ролі ІТ;

уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику;

надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною (і рідною у разі відмінності) мовами

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: використовувати програмні засоби та ресурси з інтерфейсом іноземними мовами;

використовувати програмні засоби для перекладу текстів та тлумачення іноземних слів;

оперувати базовою міжнародною ІТ-термінологією.

Ставлення:усвідомлення ролі ІТ в інтерперсональній комунікації у глобальному контексті;

розуміння необхідності володіння іноземними мовами для онлайн-навчання й активного залучення до європейської та глобальної спільнот, усвідомлення своєї причетності до них

3

Математична компетентність

Уміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій.

Ставлення: усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій;

планувати та проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі природничих наук і технологій;

послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики;

усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Розкривається у змісті предмета

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: організовувати свою діяльність з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму;

самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності.

Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики;

усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя;

усвідомлення відповідальності за власне навчання

7

Ініціативність і підприємливість

Розкривається через наскрізну змістову лінію

8

Соціальна та громадянська компетентності

Розкривається через наскрізну змістову лінію

9

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі;

враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному інформаційному суспільстві;

усвідомлення впливу інформатики та інформаційних технологій на людську культуру та розвиток суспільства

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Розкривається через наскрізну змістову лінію

Географія

1.

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння: усно й письмово тлумачити географічні поняття, факти, явища, закони, теорії; описувати (усно чи письмово) географічні об’єкти, процеси, явища, послуговуючись багатим арсеналом мовних засобів – термінами, поняттями тощо; обговорювати проблеми географічного змісту глобального та регіонального рівня.

Ставлення: усвідомлювати значущість здобутків географічної науки, зокрема пошанування досягнень українських учених; прагнення до розвитку української термінологічної лексики в системі географічних наук.

Навчальні ресурси: навчальні, науково-популярні, художні тексти про природу, дослідницькі проекти в галузі географії, усні / письмові презентації їх результатів.

2.

Спілкування іноземними мовами

Уміння: використовувати іншомовні навчальні джерела для отримання інформації географічного змісту; описувати іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно використовувати географічні поняття та найуживаніші терміни в усних чи письмових текстах, читати та тлумачити географічну термінологію іноземною мовою.

Ставлення: зацікавленість інформацією географічного змісту іноземною мовою; розуміння глобальних проблем людства і прагнення долучитися до їх розв’язання, зокрема й з допомогою іноземних мов.

Навчальні ресурси: довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з іншомовної вікіпедії, іноземні підручники і посібники.

3.

Математична компетентність

Уміння: застосовувати математичні методи для розв’язання географічних проблем і задач, розуміти і використовувати математичні моделі природних та суспільних явищ і процесів.

Ставлення: усвідомлення варіативності та значущості математичних методів у розв’язанні географічних проблем і задач.

Навчальні ресурси: завдання на виконання обчислень, аналіз та обробка статистичної інформації, поданої в різних формах (картографічній, табличній, графічній).

4.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: пояснювати явища в живій природі, використовуючи наукове мислення; самостійно чи в групі досліджувати живу природу, аналізувати і визначати проблеми довкілля;

оцінювати значення географії для сталого розвитку та розв’язання глобальних проблем.

Ставлення: відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в Україні та світі; готовність до розв’язання проблем, пов’язаних зі станом довкілля;

Навчальні ресурси:географічні задачі, ситуативні вправи щодо розв’язання проблем стану довкілля, біорізноманіття, ощадного використання природних ресурсів тощо.

5.

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для спостереження за довкіллям, явищами і процесами в суспільстві і живій природі;

створювати інформаційні продукти (мультимедійна презентація, блог тощо) природничо – географічного та суспільно-географічного спрямування;

шукати, обробляти і зберігати інформацію географічного характеру, критично оцінюючи її.

Ставлення: дотримання авторського права, етичних принципів поводження з інформацією; усвідомлення необхідності екологічних методів і засобів утилізації цифрових пристроїв.

Навчальні ресурси: електронні картографічні джерела, електронні посібники, збірники задач, тести тощо.

6.

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність, зокрема самостійно чи в групі планувати і проводити спостереження або експерименти, реалізовувати проекти, ставити перед собою цілі і досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя.

Ставлення: допитливість і спостережливість, готовність до інновацій.

Навчальні ресурси: довідкова система програмних засобів.

7.

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати ідеї й ініціативи щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного використання природних ресурсів;

прогнозувати вплив географічних процесів і закономірностей на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;

 нівелювати ризики і використовувати можливості для створення цінностей для себе та інших у довкіллі; керувати групою (надихати, переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової).

Ставлення: відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в довкіллі, під час реалізації проектів і дослідницьких завдань.

Навчальні ресурси: сайти підприємств, установ, організацій, екскурсії на сучасні підприємства, зустрічі з успішними представниками бізнесу.

8.

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння: ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією географічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи місцеву громаду.

Ставлення: відстоювати власну позицію щодо ухвалення рішень у справі збереження й охорони довкілля, готовність брати участь у природоохоронних заходах; громадянська відповідальність за стан довкілля, пошанування розмаїття думок і поглядів; оцінювання внеску українських та іноземних учених і винахідників у суспільний розвиток.

Навчальні ресурси: географічні задачі, Інтернет-ресурси, посібники.

9.

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння: фіксувати унікальні об’єкти, явища та ландшафти Землі, їх естетичне значення, використовувати природні матеріали і засоби для втілення художніх ідей, пояснювати географічне підґрунтя відображення природи у творах мистецтва.

Ставлення: усвідомлення причетності до національної і світової культури через вивчення географії і мистецтва; розуміння гармонійної взаємодії людини і природи.

Навчальні ресурси: літературні, музичні та образотворчі твори.

10.

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: працювати в команді під час реалізації географічних проектів, застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших, оцінювати значення географічної науки для забезпечення добробуту людства.

Ставлення: турбота про здоров’я своє та інших людей, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти, усвідомлення важливості ощадного природокористування, пошанування внеску кожного / кожної в досягнення команди.

Навчальні ресурси: кооперативне навчання, партнерські технології, проекти.

Іноземні мови

Ключові компоненти

1.

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння: використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленєвої діяльності;

засобами іноземної мови популяризувати Україну, українську мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх.

Ставлення:  гордість за Україну, її мову та культуру;

розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов;

усвідомлення того, що, вивчаючи іноземну мову, ми збагачуємо рідну;

готовність до міжкультурного діалогу.

2.

Спілкування іноземними мовами

Реалізується через предметні компетентності.

3.

Математична компетентність

Уміння: розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, застосовуючи логіко-математичний інтелект;

логічно обґрунтовувати висловлену думку;

використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань.

Ставлення: готовність до пошуку різноманітних способів розв’язання комунікативних і навчальних проблем.

4.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: описувати іноземною мовою природні явища, технології, аналізувати та оцінювати їх роль у життєдіяльності людини.

Ставлення: інтерес до природи та почуття відповідальності за її збереження;

розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення долучитися до їх розв’язання за допомогою іноземної мови.

5.

Інформаційно- цифрова компетентність

Уміння: вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів, ігор, соціальних мереж; створювати інформаційні об’єкти іноземними мовами;

спілкуватися іноземною мовою з використанням інформаційно- комунікаційних технологій;

застосовувати ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та підготовки інформації відповідно до поставлених завдань.

Ставлення: готовність дотримуватись авторських прав та мережевого етикету.

6.

Уміння вчитися упродовж життя

Уміння: визначати комунікативні потреби та цілі під час вивчення іноземної мови;

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання; самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел та критично оцінювати її; організовувати свій час і навчальний простір;

оцінювати власні навчальні досягнення.

Ставлення: сміливість у спілкуванні іноземною мовою;

подолання власних мовних бар’єрів; • відповідальність за результати навчально-пізнавальної діяльності;

 наполегливість;

внутрішня мотивація та впевненість в успіху.

7.

Ініціативність і підприємливість

Уміння: ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми;

генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя; • презентувати себе і створювати тексти (усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі.

Ставлення:дотримання етичної поведінки під час розв’язання життєвих проблем;

комунікабельність та ініціативність;

ставлення до викликів як до нових можливостей;

відкритість до інновацій;

креативність

8.

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння: формулювати власну позицію;

співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою;

розв’язувати конфлікти у комунікативних ситуаціях;

переконувати, аргументовувати, досягати взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного спілкування; • переконувати засобами іноземної мови у важливості дотримання прав людини;

критично оцінювати інформацію з різних іншомовних джерел.

Ставлення: толерантність у спілкуванні з іншими;

проактивність в утвердженні демократичних цінностей;

усвідомлення необхідності володіння іноземними мовами для підвищення власного добробуту;

9.

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва; порівнювати та оцінювати мистецькі твори та культурні традиції різних народів.

Ставлення:усвідомлення цінності культури для людини і суспільства;

повага до багатства і розмаїття культур.

10.

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: розвивати екологічне мислення під час опрацюванні тем, текстів, новин, комунікативних ситуацій, аудіо- та відеоматеріалів;

розробляти, презентувати та обґрунтовувати проекти, спрямовані на збереження довкілля;

пропагувати здоровий спосіб життя засобами іноземної мови.

Ставлення: сприймання природи як цілісної системи;

готовність обговорювати питання, пов’язані із збереженням навколишнього середовища;

відповідальне ставлення до власного здоров’я та безпеки.

 Література

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовою

Уміння:сприймати, розуміти інформацію державною мовою;

 • усно й письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди.

Ставлення:поцінування української мови як державної – чинника національної ідентичності;

 • готовність активно послуговуватися українською мовою в усіх царинах життя.

Навчальні ресурси:

 • текстоцентризм;
 • дискусія, дебати, діалог

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: читати тексти іноземною мовою за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі;

 • зіставляти оригінальні тексти з українськими художніми перекладами.

Ставлення: усвідомлення багатства рідної мови;

 • готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур.

Навчальні ресурси:зіставлення текстів українських перекладів літературних творів та оригіналів

3

Математична компетентність

Уміння: розвивати абстрактне мислення;

 • установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію;
 • чітко формулювати визначення і будувати гіпотези;
 • перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема).

Ставлення:прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно.

Навчальні ресурси:роздум (визначення тези, добір аргументів, наведення прикладів, формулювання висновків), висунення гіпотези та її обґрунтування;

 • тексти, в яких наявні графіки, таблиці, схеми тощо

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні види читання для здобуття нових знань;

 • здійснювати пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень;
 • критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури

Ставлення:готовність до опанування новітніх технологій;

 • оперативне реагування на технологічні зміни.

Навчальні ресурси:інноваційні технології навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікаційні)

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:діяти за алгоритмом, складати план тексту;

 • використовувати Інтернет-ресурси для отримання нових знань.

Ставлення:задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі;

 • прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі;
 • критичне ставлення до медійної інформації.

Навчальні ресурси:дописи в соціальних мережах і коментарі до них;

 • інструментальні тексти (алгоритми, інструкції тощо);
 • складання плану;
 • аналіз медіатекстів (виявлення маніпулятивних технологій)

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення;

 • планувати й організовувати власну навчальну діяльність;
 • читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;
 • постійно поповнювати власний словниковий запас;
 • користуватися різними джерелами довідкової інформації (словники, енциклопедії, онлайн-ресурси тощо);
 • здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію;
 • застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети і ситуації спілкування.

Ставлення:прагнення використовувати українську мову в різних життєвих ситуаціях;

 • готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;
 • розуміння ролі читання для власного інтелектуального зростання.

Навчальні ресурси:інструкції з ефективного самонавчання;

 • довідкова література, зокрема пошукові системи;
 • електронні мережеві бібліотеки

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

 • застосовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.

Ставлення:готовність брати відповідальність за себе та інших;

 • розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.

Навчальні ресурси:тексти офіційно-ділового стилю (резюме, доручення тощо), самопрезентація, зразки реклами, літературні твори, які містять моделі ініціативності

8

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань;

 • уникати дискримінації інших під час спілкування;
 • критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту.

Ставлення:поцінування людської гідності;

 • повага до закону та правових норм, зокрема до норм українського мовного законодавства;
 • утвердження права кожного на власну думку.

Навчальні ресурси:інтерактивні технології навчання;

 • художні твори, які містять моделі демократичного державного устрою

9

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву;

 • дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету, що є виявом загальної культури людини;
 • читати літературні твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;
 • створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби.

Ставлення:потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним;

 • відкритість до міжкультурної комунікації;
 • зацікавленість світовими культурними набутками.

Навчальні ресурси:твори різних видів мистецтва;

 • мистецькі проекти

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:не завдавати шкоди довкіллю в ході власної діяльності;

 • сприймати довкілля як життєдайне середовище;
 • бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;
 • розуміти переваги здорового способу життя.

Ставлення:готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього;

 • набуття знань про цілісну наукову картину світу для суспільно-технологічного поступу.

Навчальні ресурси:аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів

Мистецтво

Ключова компетентність

Компоненти

 1. 1

Спілкування державною (і рідно ю, у разі відмінності) мовою

Уміння:висловлювати свої почуття та переживання від сприймання творів мистецтва; брати участь у дискусіях, обговореннях на теми мистецтва, чітко формулювати судження щодо мистецтва й мистецьких явищ;

ділитися своїми творчими ідеями, почуттями, коментувати й оцінювати власну художньо-творчу діяльність і творчість інших

Ставлення: усвідомлення загальнолюдських цінностей, національної самобутності через мистецтво, готовність до їхнього поширення

 1. 2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:сприймати твори мистецтва різних країн, народів

Ставлення:пошанування культурного розмаїття, усвідомлення ширших можливостей у творчій діяльності зі знанням іноземних мов

 1. 3

Математична компетентність

Уміння: аналізувати твори мистецтва, розуміти логіку художньої форми;

здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення перспективи, створення об’ємно-просторових композицій, визначення метру, запису ритму тощо

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики й мистецтва на прикладах творів різних видів мистецтва

4.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:спостерігати, досліджувати і відтворювати в художніх образах довкілля та явища природи засобами мистецтва;

використовувати нові технічні засоби для втілення художніх ідей, застосовувати знання із природничих наук (акустики, оптики, хімії тощо)

Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації

5.
 

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:застосовувати сучасні цифрові технології для створення, презентації та популяризації художніх образів;

добирати й опрацьовувати потрібну інформацію (зображення, текст, аудіо, відео) для пізнання, творення мистецтва у пошуково-дослідній і соціокультурній діяльності

Ставлення:усвідомлення можливостей використання сучасних цифрових технологій для художньо-творчого самовираження та віртуальних мистецьких подорожей

6.
 

Уміння вчитисявпродовж життя

Уміння:визначати власні художні інтереси та потреби;

планувати й організовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва чи самовираження через мистецтво;

раціонально використовувати час для задоволення культурних потреб, здобувати, опрацьовувати мистецьку інформацію

Ставлення:усвідомлення власного рівня опанування художньої інформації, самооцінювання досягнень і помилок, готовність до пошуку нових шляхів для художньо-творчого розвитку

7.

Ініціативність і підприємливість

Уміння:критично оцінювати й інтерпретувати явища культури минулого і сучасності, розуміючи роль традицій та інновацій;

працювати в команді для пошуку вирішення художньо-творчих завдань; презентувати власні твори, пропонувати ідеї, шляхи розв’язання творчих завдань, оцінювати і визначати свої сильні і слабкі сторони.

Ставлення:ініціативність щодо участі в мистецьких заходах, прагнення до творчої самореалізації (відчуття потреби бути учасником мистецьких заходів і подій), відповідальність за особистий і колективний результат

8.

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння: ефективно співпрацювати з іншими, зокрема для реалізації громадських мистецьких проектів;

творити (самостійно чи в команді) естетичне середовище

Ставлення: усвідомлення своєї причетності до соціокультурних і суспільних процесів, розуміння своєї національної ідентичності завдяки пізнанню українського мистецтва в контексті світового, дбайливе ставлення до народних традицій, мистецтва рідного краю, власної культури і надбань інших культур;

розуміння значущості мистецтва для суспільного розвитку;

гордість за здобутки українців у мистецькій діяльності

9.

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: розвивати власну емоційно-почуттєву сферу на основі сприймання мистецтва та художньо-творчої діяльності;

аналізувати, інтерпретувати, давати естетичну оцінку творам різних видів мистецтва та довкілля;

створювати художні образи засобами різних видів мистецтва

Ставлення: пошана до національної культури;

повага і толерантне ставлення до культурного розмаїття світу;

усвідомлення потреби збереження художнього надбання людства

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:використовувати мистецтво для вираження власних емоцій, почуттів, переживань та впливу на власний емоційний стан

Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації

Трудове навчання

Ключові компетентності

Компоненти

1.

Спілкування державною

 (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння:усно та письмово оперувати технологічними поняттями, фактами;

обговорювати питання, пов’язані з реалізацією проекту;

ділитися власними ідеями, думками, коментувати та оцінювати власну діяльність і діяльність інших;

шукати, використовувати і критично оцінювати інформацію в технічній літературі, підручниках, посібниках, технологічній документації, періодичних виданнях, у мережі Інтернет;

обґрунтовувати технології проектування та виготовлення виробу.

Ставлення:усвідомлення важливості розвитку української технічної і технологічної термінології та номенклатури;

 розуміння можливостей державної / рідної мови для виконання завдань у різних сферах, пошанування висловлювань інших людей, толерантність.

Навчальні ресурси:інтерактивні методи навчання;

робота в парах, групах;

проекти

2.

Спілкування іноземними мовами

Уміння:розуміти технічні записи іноземною мовою на інструкціях, читати технологічні карти;

шукати, використовувати і критично оцінювати інформацію іноземною мовою для виконання завдань, презентувати проект іноземною мовою.

Ставлення:розуміння можливостей застосування іноземних мов для ефективної діяльності.

Навчальні ресурси:індивідуальна робота, робота в парах та групах;

проекти

3.

Математична компетентність

Уміння:застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для виконання технологічних завдань у різних сферах діяльності, розуміти, використовувати і будувати прості математичні моделі для вирішення технологічних проблем.

Ставлення:пошанування істини.

Навчальні ресурси:розрахунки для визначення необхідної кількості матеріалів, габаритних розмірів, вартості виробу;

використання вимірювальних пристроїв;

виготовлення креслеників

4.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, економно використовувати матеріали;

порівнювати фізико-механічні властивості конструкційних матеріалів, обґрунтовувати технології проектування та виготовлення виробу, намагатися організовувати безвідходне виробництво, вторинну переробку матеріалів;

аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати та узагальнювати результати;

використовувати наукові відомості для досягнення мети, обґрунтованого рішення чи висновку.

Ставлення:усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини;

розуміння важливості грамотної утилізації відходів виробництва;

шанобливе ставлення до природи, праці.

Навчальні ресурси:добір конструкційних матеріалів, обґрунтування технологій проектування та виготовлення виробу.

5.

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:безпечно використовувати соціальні мережі для обговорення ідей, пов’язаних із виконанням технологічних проектів, критично застосовувати

інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією, етично працювати з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

Ставлення:повага до авторського права та інтелектуальної власності, толерантність.

Навчальні ресурси:робота з цифровими пристроями під час вибору моделей-аналогів, пошуку технологій виготовлення та оздоблення виробів, виконання ескізів та креслеників, створення презентаційних матеріалів

6.

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:формулювати власну потребу в навчанні, шукати та застосовувати потрібну інформацію для реалізації проекту, організовувати навчальний процес (власний і колективний), зокрема шляхом ефективного керування ресурсами та інформаційними потоками, визначати навчальні цілі та способи їх досягнення.

Ставлення:допитливість, прагнення пізнавати нове, експериментувати, відвага і терплячість.

Навчальні ресурси:робота з інформаційними джерелами, пошук технологій виготовлення та оздоблення виробів, створення презентаційних матеріалів, самоаналіз власної діяльності та аналіз діяльності інших

7.

Ініціативність  і підприємливість

Уміння:проектувати власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностей, переваг і недоліків, мислити творчо, генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя для підвищення власного добробуту і для розвитку суспільствата держави;

формулювати цілі і завдання, розробляти план для їх досягнення, прогнозувати і нівелювати ризики;

ухвалювати рішення й оцінювати їх ефективність,

раціонально використовувати ресурси;

аналізувати помилки;

знаходити вихід з кризових (критичних) ситуацій.

Ставлення:впевненість під час реалізації власних ідей, визнання своїх талантів, здібностей, умінь і демонстрація їх у праці та творчості;

здатність брати на себе відповідальність за кінцевий результат власної та колективної діяльності, ініціативність, відкритість до нових ідей.

Навчальні ресурси:планування та виконання завдання (індивідуального і колективного), розроблення проекту, його реалізація, зустрічі з успішними підприємцями, екскурсії на виробництво

8.

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:працювати самостійно та в команді з іншими на результат, попереджувати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісу, безпечно поводитися з інструментами та обладнанням.

Ставлення:усвідомлення цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту;

розуміння важливості виконання різних соціальних ролей в групах;

відповідальність, пошанування думок інших людей, толерантність.

Навчальні ресурси:інтерактивні методи навчання;

соціальні проекти

9.

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння:виражати власні ідеї, досвід і почуття за допомогою виготовлених виробів, зокрема творів декоративно-ужиткового мистецтва, популяризувати декоративно-ужиткове мистецтво та майстрів своєї громади, рідного краю;

досліджувати технології виготовлення таких виробів.

Ставлення:шанобливе ставлення до народних звичаїв, традицій,

готовність зберігати і розвивати традиційні технології виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Навчальні ресурси:відвідування виставок творів декоративно-ужиткового мистецтва, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва;

майстер-класи у майстрів декоративно-ужиткового мистецтва;

участь у соціальних проектах

10.

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: безпечно організувати процес зміни навколишнього середовища для власного здоров’я та безпеки довкілля;

вирізняти можливий негативний вплив штучних матеріалів та володіти прийомами їх безпечного застосування;

безпечно користуватися побутовими приладами.

Ставлення:шанобливе і економне ставлення до конструкційних матеріалів природного походження;

усвідомлення необхідності безпечної організації власної навчально-пізнавальної та проектної діяльності.

Навчальні ресурси:проектування та виготовлення виробів з конструкційних матеріалів хімічного походження;

організація робочого місця під час виконання технологічних операцій, опорядження та оздоблення виробів

Природознавство

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою (і рідною — у разі відмінності)

Уміння: розуміти тексти природничого змісту;

використовувати вивчені природничо-наукові поняття в самостійних усних повідомленнях;

усно й письмово тлумачити природничі поняття, факти, закономірності;

поповнювати свій словниковий запас;

обмінюватись інформацією про свої результати виконання завдань і пояснювати їх;

обговорювати проблеми природничого змісту

Ставлення:уважне й неупереджене ставлення до думок і висловлювань інших;

пошанування українських вчених і відданості науці природодослідників;

усвідомлення значущості здобутків природознавства, ваги мови для подолання конфліктів і вирішення проблем у довкіллі;

2

Спілкування іноземними мовами.

Уміння: описувати природу іноземною мовою

Ставлення: розуміння важливості використання іноземної мови у вирішенні проблем довкілля на міжнародному рівні;

усвідомлення того, що знання іноземних мов надає ширші можливості в пізнанні природи;

виявлення інтересу до досягнень природничих наук у різних країнах світу

3

Математична компетентність.

Уміння:правильно оперувати математичними поняттями у процесі пізнання природи, під час використання природних і рукотворних об’єктів;

використовувати цифрові дані, математичні методи й моделі для вирішення проблем, виявлених у природі

Ставлення: усвідомлення значення математики у вивченні природи, вирішенні проблем довкілля

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

(опис подано в характеристиці предметної природничо-наукової компетентності)

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:здійснювати пошук зображень і текстів в Інтернеті за ключовими словами та зберігати результати пошуку;

обирати відповідні ілюстрації для відображення ходу й висновків спостереження із запропонованих вчителем та матеріалів, отриманих з мережі Інтернет;

створювати комп’ютерні презентації для оформлення результатів спостережень, дослідів
і проектів за наданим учителем зразком;

використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для вивчення природних об’єктів і явищ, фіксації одержаних даних спостережень і дослідів

Ставлення:дотримання авторського права, етичних принципів поводження з інформацією;

усвідомлення необхідності екологічних методів і засобів утилізації цифрових пристроїв та використання їх

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:розуміти роль освіти для окремої людини й суспільства в цілому;

ставити запитання щодо спостережуваних природних явищ і процесів та їхніх наслідків;

порівнювати об’єкти за декількома ознаками, самостійно класифікувати їх на групи за спільними ознаками;

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями та явищами;

аналізувати свій поступ у навчанні;

використовувати додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання;

виконувати завдання точно й вчасно;

оцінювати результати роботи однокласників (взаємооцінювання) і здійснювати самоконтроль

Ставлення:відкритість новому;

усвідомлення потреби в знаннях і вміннях, прагнення навчатися й отримувати інформацію;

виявлення інтересу до здобутків науки і техніки;

усвідомлення результатів своєї роботи й прагнення їх вдосконалити;

готовність розширювати світорозуміння

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:планувати розв’язання задачі, аналізувати різні варіанти дій, щоб обрати з них найкращий для її вирішення, визначати необхідні ресурси;

виконувати проектні завдання і проекти, проявляти ініціативу, пропонувати свої ідеї щодо їх виконання і вдосконалення;

ризикувати у творчих завданнях, щоб перевірити власні ідеї, гіпотези;

грамотно презентувати власні ідеї;

порівнювати характеристики запланованого та отриманого результатів

Ставлення: ініціативність, активність і відповідальність під час прийняття рішень

8

Соціальна й громадянська компетентності

Уміння: співпрацювати в групі задля досягнення спільної мети;

відстоювати свою позицію в дискусії, конструктивно спілкуватися, аналізувати свої та чужі помилки;

залучати інших людей до спільного визначення мети та її досягнення

Ставлення:розуміння цінності спільної діяльності й взаємодопомоги у вирішенні проблем; підбадьорювання учасників групи і надання їм допомоги у виконанні завдань;

доброзичливе і стримане ставлення до висловлювань інших;

оцінювання власних вчинків і вчинків інших відповідно до прийнятих суспільних норм, бажаних і небажаних наслідків дій

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння:пояснювати культуру і традиції рідного краю щодо природи;

виявляти елементи природи в художніх творах в описувати їхню роль у мистецтві;

відображувати різноманітність навколишнього світу, людину в ньому засобами різних видів мистецтва;

виявляти в довкіллі та описувати об’єкти і явища природи, які мають культурне значення

Ставлення:усвідомлення того, що наука не має кордонів, науковими досягненнями послуговуються люди різних культур;

зацікавленість внеском природодослідників до культури людства;

оцінювання гармонії та краси природи, своїх можливостей у розумінні та естетичному перетворенні довкілля;

орієнтація на загальнолюдські цінності у власній поведінці та міжособистісних стосунках

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: прогнозувати  наслідки своєї поведінки в природі, при проведенні досліджень;

пояснювати значення соціальних проектів екологічного спрямування і брати в них участь;

обирати й використовувати матеріали, які не завдають шкоди природі й здоров’ю;

ранжувати об’єкти і явища природи з урахуванням доцільності, екологічності, користі іншим мешканцям і природним об'єктам Землі;

застосовувати природничі знання в повсякденному житті для забезпечення безпеки життєдіяльності, грамотного використання тіл, речовин, техніки, збереження довкілля і здоров’я;

дотримуватися правил безпечної та відповідальної поведінки у природному середовищі

Ставлення: спонукання інших до здорового способу життя й збереження природи;

усвідомлення власної відповідальності за збереження природи й здоров’я

Основи здоров’я

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною

(і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння:усно й письмово висловлювати свою думку, слухати співрозмовника, тлумачити базові концепції щодо забезпечення добробуту, здоров’я та безпеки;

обговорювати, дискутувати й презентувати своє бачення та спільне рішення

Ставлення:ціннісне ставлення до державної і рідної мови, у разі відмінності, як засобу комунікації та складової культури свого народу

Навчальні ресурси:проведення роботи в групах, опитування думок, мозковий  штурм,  аналіз ситуацій (використання історій, легенд, притч, казок, науково-популярних текстів)

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:спілкуватись іноземною мовою в життєвих ситуаціях, що стосуються здоров’я та безпеки;

правильно застосовувати іноземні терміни;

використовувати попередження іноземною мовою про небезпеку;

розрізняти маркувальні знаки та позначення на пакувальних матеріалах для споживачів на харчових та промислових продуктах іноземного походження

Ставлення: шанобливе ставлення до інших мов як засобу комунікації;

усвідомлення необхідності володіння іноземними мовами

Навчальні ресурси:

інтерактивне спілкування;

робота з іноземними текстами як джерелами інформації;

опрацювання термінів з використанням інтернет-ресурсів, словників, глосаріїв;

участі в міжнародних проектах (наприклад, Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю)

3

Математична компетентність

Уміння:застосовувати знання з математики (формули, графічні й статистичні методи, розрахунки,  моделі) для розуміння соціальних явищ, вирішення побутових питань та життєвих ситуацій

Ставлення:усвідомлення цінності математичних знань та способів діяльності у різних соціальних сферах та побуті

Навчальні ресурси:соціально-ігрові проекти, моделювання соціальних ситуацій, використання математичних методів на практичних заняттях (здійснюють експрес-оцінку та моніторинг здоров’я, розрахунок калорійності харчового раціону відповідно до енерговитрат організму)

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:застосовувати знання з природничих наук (біології людини, бережливого природокористування, методів дослідження природи) для забезпечення добробуту, здоров’я і безпеки;

установлювати причиново-наслідкові зв’язки між природним та соціальним довкіллям, прогнозувати соціальні наслідки використання сучасних технологій у природному та соціальному середовищі

Ставлення: відповідальність за власну діяльність у природі;

ціннісне ставлення до природозбережувальних та природовідновлюванних технологій;

екологічно доцільна поведінка

Навчальні ресурси:створення еколого-соціальних проектів;

дослідження залежності стану здоров’я від природних і технологічних чинників (аналіз складу харчових продуктів тощо);

моделювання ситуацій впливу природного й техногенного середовища на здоров’я та безпеку людини

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:отримувати інформацію з використанням ІКТ щодо добробуту та безпеки;

безпечно застосувати ІКТ в повсякденному житті;

аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і надійність джерел даних, інформації та цифровий контент

Ставлення:дотримання етики спілкування в інформаційних мережах, усвідомлення користі та загрози у використанні ІКТ та соціальних мереж

Навчальні ресурси:застосування ІКТ для підготовки презентацій власних проектів;

створення веб-сторінок і сайтів для комунікації та реалізації проектів щодо добробуту, здоров’я та безпеки; застосування комп’ютерних програм у дослідженнях, практичних роботах, проектах

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:визначати свій стиль і способи індивідуального ефективного навчання;

раціонально планувати час;

здійснюватисамооцінювання та самоконтроль

Ставлення: виявляє стійку мотивацію та інтерес до учіння;

усвідомлена потреба у навчанні протягом життя;

впевненість в успіху власного навчання як засобу забезпечення добробуту, збереження здоров’я, безпеки

Навчальні ресурси:розробка індивідуальних освітніх маршрутів, що враховують індивідуальний стиль навчання, передбачають раціональне планування часу, рефлексію й оцінювання результатів

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:втілювати ідеї в життя, долати труднощі, діяти в умовах ризиків та непередбачуваних ситуацій;

досягати мети, вчитися на власних помилках; усвідомлювати власні слабкі та сильні сторони

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку життєвого успіху з усіма складовими здоров’я;

ставлення до добробуту та безпеки як до ознак підприємливості;

демонструє позитивний світогляд у поведінці;

ціннісне ставлення до власного життєвого досвіду

Навчальні ресурси:проживання змодельованих ситуацій;

ігри-стратегії, спрямовані на формування здатності брати на себе відповідальність;

діалоги та рефлексивні вправи;

вправи на виявлення професійних схильностей

8

Соціальна (А) та громадянська (Б) компетентності

Уміння (А):працювати в команді, відстоювати інтереси особистого, сімейного й суспільного добробуту;

конструктивно комунікувати в різних середовищах, виявляти толерантність, викликати довіру та виявляти співчуття;

висловлювати різні погляди;

долати стрес, розчарування;

чітко розмежовувати приватну та професійну сферу

Ставлення (А):виявляє позитивне ставлення до співпраці, асертивності;

зацікавлене ставлення до соціоекономічного розвитку та міжкультурної комунікації;

цінує розмаїття поглядів і поважає себе та інших

Навчальні ресурси: У груповій роботі, дискусіях, моделювання та розв’язання соціальних ситуацій, тренінги
Уміння (Б):реалізовувати громадянські права та свободи, зокрема ті, що стосуються власного добробуту, здоров’я та безпеки в щоденних ситуаціях

Ставлення (Б):повага до прав людини;

громадянська відповідальність за особистий і суспільний добробут;

демократична культура.

Навчальні ресурси: ситуаційні вправи, проблемні ситуації, проекти, спрямовані на усвідомлення  ідей демократичного громадянства як засади досягнення добробуту, поваги до прав людини.

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння:здатність зіставляти власні погляди та їх вираження з думкою інших щодо формування добробуту, збереження і зміцнення власного здоров’я та здоров’я тих, хто поруч;

застосовувати соціально-економічні можливості діяльності у сфері добробуту та здоров’я;

застосовувати творчі здібності та життєві навички у різних професійних середовищах

Ставлення:усвідомлення універсальних цінностей, що сприяють добробуту, забезпеченню здоров’я та безпеки у соціумі;

ціннісне ставлення до навколишнього світу й до самих себе;

усвідомлення цінності творчого підходу до творення добробуту;

споживча та медіакультура

Навчальні ресурси:полілоги, спрямовані на аналіз впливу сім’ї, традицій, суспільних та економічних чинників, культурної спадщини, традицій на ставлення людства до здоров’я, добробуту та безпеки;

порівняння минулих та сучасних культурних традицій.

10

Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння:встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між станом природного довкілля і здоров’ям, добробутом і безпекою громади;

діяти в небезпечних ситуаціях та надавати першу необхідну допомогу;

визначати взаємозв’язок складників здоров’я; дотримуватися правил особистої гігієни, збалансованого харчування і рухової активності;

аналізувати вплив способу життя на добробут і безпеку (особисту і громадську)

Ставлення: ціннісне ставлення до навколишнього середовища як потенційного джерела здоров’я та добробуту та безпеки людини і спільноти;

відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей

Навчальні результати:ігри-імітації та ігри-вправи, що моделюють життєві ситуації та забезпечують холістичний підхід до формування життєвих навичок та усвідомленого ставлення до власного здоров’я, здоров’я інших та навколишнього середовища

Фізкультура

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування дер

жавною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння:правильно використовувати термінологічний апарат, спілкуватися в різних ситуаціях під час занять фізичною культурою і спортом, за допомогою спілкування розв’язувати конфлікти, популяризувати ідеї фізичної культури і спорту мовними засобами.

Ставлення:усвідомлення ролі фізичної культури для гармонійного розвитку особистості, пошанування національних традицій у фізичному вихованні, українському спортивному русі.

Навчальні ресурси:

інформація про історію спортивного руху в Україні та українську спортивну термінологію.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:за допомогою іноземної мови спілкуватися про фізичну культуру, її значення для самореалізації людини, писати тексти іноземною мовою про власні спортивні захоплення, шукати інформацію в іноземних джерелах про ефективні оздоровчі програми, спортивні новини.

Ставлення:усвідомлення ролі іноземної мови як мови міжнародного спілкування у спорті.

Навчальні ресурси:спортивні новини іноземною мовою, спортивна термінологія.

3

Математична компетентність

Уміння:використовувати математичні методи під час занять фізичною культурою, для створення індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм, здійснення самооцінювання власного фізичного стану, вести рахунок при проведенні змагань у різних видах спорту, здійснювати підрахунок та аналізувати частоту серцевих скорочень у стані спокою та під час фізичних навантажень, розраховувати зусилля для досягнення мети, аналізуючи швидкість, відстань, траєкторію, тощо.

Ставлення:усвідомлення важливості математичного мислення для фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

Навчальні ресурси:завдання на подолання відстані, створення меню раціонального харчування.

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях.

Уміння:організовувати та здійснювати туристичні мандрівки;

застосовувати інноваційні технології для покращення здоров’я;

виконувати різні фізичні вправи в умовах природного середовища, використовувати сили природи в процесі занять із фізичної культури.

Ставлення:розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання екологічного довкілля як ідеального простору для реалізації фізичної активності людини, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, усвідомлення важливості бережливого природокористування.

Навчальні ресурси:туристичні мандрівки, фізичні вправи на свіжому повітрі, засоби загартовування, сучасні фітнес-технології.

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:використовувати цифрові пристрої для навчання техніки рухових навичок, фізичних вправ, оцінювання власного фізичного стану, моніторингу рухової активності.

Ставлення:усвідомлення впливу інформаційних та комунікаційних технологій і пристроїв на здоров’я людини, переваг та ризиків їх застосування; розуміння проблем та наслідків комп'ютерної залежності.

Навчальні ресурси:комп’ютерні програми для корекції фізичного стану, майстер-класи з різних видів спорту, відеоуроки та відеоролики про проведення різних форм фізкультурно-оздоровчих занять.

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:розв’язувати проблемні завдання у сфері фізичної культури і спорту;

досягати конкретних цілей у фізичному самовдосконаленні; розробляти індивідуальні оздоровчі програми з урахуванням власних можливостей, мотивів та потреб;

шукати, аналізувати та систематизувати інформацію у сфері фізичної культури та спорту.

Ставлення:розуміння потреби постійного фізичного вдосконалення.

Навчальні ресурси:приклади індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм.

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:боротися,здобувати чесну перемогу та з гідністю приймати поразку, контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі рухової діяльності, реалізовувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні рішення, користуватися власними перевагами івизнавати недоліки у тактичних діях у різних видах спорту, планувати та реалізовувати спортивні проекти (турніри, змагання тощо).

Ставлення:ініціативність, активність у фізкультурній діяльності, відповідальність, відвага,

усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій.

Навчальні ресурси:спортивні змагання з різних видів спорту.

8

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:організовувати гру чи інший вид командної рухової діяльності;

спілкуватися в різних ситуаціях, нівелювати конфлікти;

дотримуватися: правил чесної гри (FairPlay): поважати суперника, здобувати перемогу чесним шляхом за рахунок ретельної підготовки, з гідністю приймати поразку, пам’ятати, що головна перемога – це перемога над собою; санітарно-гігієнічних вимог та правил безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, контролювати свій стан у процесі занять фізичною культурою.

Ставлення:

поцінування підтримки, альтернативних думок і поглядів; толерантність;

розуміння зв’язку між руховою активністю та здоров’ям, свідоме ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших.

Навчальні ресурси:командні види спорту.

9

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:виражати свій культурний потенціал через рухову діяльність;

удосконалювати культуру рухів.

Ставлення:усвідомлення можливостей самовираження та самореалізації через фізичну культуру та спорт;

дотримання мовленнєвого етикету.

Навчальні ресурси:форми фізичного виховання: спортивні свята, змагання, рухливі перерви, фізкультпаузи.

10

Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння:свідомо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших; організувати гру чи інший вид рухової діяльності, спілкуватися в різних ситуаціях фізкультурно-спортивної діяльності,

Ставлення:усвідомлення важливості дотримання санітарно-гігієнічних вимог при виконанні фізичних вправ, значення рухової активності в житті людини для покращення здоров’я, самоконтролю в процесі занять фізичною культурою, дотриматися правил безпечної поведінки під час уроків, змагань та інших форм фізичного виховання.

Навчальні ресурси:форми фізичного виховання: спортивні свята, змагання, рухливі ігри.

Українська література

Ключова компетентність

Уміння і ставлення, формування яких можна забезпечити засобами предмета

1.

Спілкування державною

(і рідною у разі відмінності) мовою

Уміння:розуміти україномовні тексти різних жанрів і стилів; – послуговуватися державною мовою в різноманітних життєвих ситуаціях;

застосовувати різноманітні комунікативні стратегії залежно від мети спілкування;

толерантно дискутувати, відстоювати власну думку.

Ставлення:поцінування краси і багатства української мови;

усвідомлення ролі української мови як ключового чинника творення нації і держави, самоствердження особистості;

відстоювання права спілкуватися українською мовою в різноманітних сферах життя суспільства

2.

Спілкування іноземними мовами

Уміння: порівнювати оригінальні художні тексти та їх україномовні переклади.

Ставлення: утвердження багатства української мови;

обстоювання можливості перекладу українською 8 мовою будь-якого тексту іноземної мови;

 розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу, збагачення власного культурного досвіду

3.

Математична компетентність

Уміння: розвивати абстрактне мислення;

установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію;

чітко формулювати визначення і будувати гіпотези;

перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема).

Ставлення:прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно

4.

Компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури.

Ставлення:готовність до опанування новітніми технологіями; – оперативне реагування на технологічні зміни.

5.

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:діяти за алгоритмом; – працювати в різних пошукових системах для отримання потрібної інформації;

розпізнавати маніпулятивні технології і протистояти їм;

грамотно і безпечно спілкуватися в мережі Інтернет.

Ставлення:прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі;

задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі;

критичне ставлення до медійної інформації

6.

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету і цілі власної діяльності й розвитку, планувати й організовувати їх, здійснювати задумане, рефлексувати й оцінювати результат;

використовувати різноманітні стратегії навчання;

користуватися різними джерелами інформації;

знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати держану інформацію, перетворювати її з однієї знакової системи в іншу;

працювати в парі, групі;

читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;

постійно поповнювати власний словниковий запас;

застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування.

Ставлення: – прагнення використовувати українську мову в різних життєвих ситуаціях;

готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;

розуміння ролі читання для власного інтелектуального зростання.

7.

Ініціативність і підприємливість

Уміння:аналізувати життєву ситуацію з певної позиції;

презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.

Ставлення:готовність брати відповідальність за себе та інших;

розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри

8.

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:толерантно відстоювати власну позицію в дискусії;

розрізняти маніпулятивні технології і протистояти їм;

аргументовано й грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань;

уникати дискримінації інших у процесі спілкування;

критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту.

Ставлення: повага до різних поглядів, ідей, вірувань;

здатність співчувати, довіряти й викликати довіру;

поцінування людської гідності; – повага до закону та правових норм;

утвердження права кожного на власну думку.

9.

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння: – зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва;

ідентифікувати себе як представника певної культури;

визначати роль і місце української культури в загальноєвропейському і світовому контекстах;

читати літературні твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;

створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

Ставлення: поцінування набутків інших культур, зацікавлення ними;

відкритість до міжкультурної комунікації;

потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним.

10.

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:ілюструвати екологічні проблеми прикладами з художніх творів;

бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;

розуміти переваги здорового способу життя.

Ставлення: усвідомлення людини як частини природи, незворотності покарання за зло, причинене довкіллю;

аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів;

готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього .

Comments:
Only authorized users can leave comments.